Constructeur en Aanstormend talent van het jaar

Aanstormend talent / Constructeur van het jaar

De verkiezing ”Constructeur van het jaar” gaat over de toekomst van het vakgebied.

Voor deze verkiezing komen personen in aanmerking die zich op een bijzondere wijze gepresenteerd hebben én ambassadeur zijn van het vak. En vanzelfsprekend bovengemiddeld presteren op de criteria. Er zijn prijzen voor de Constructeur en het Talent van het Jaar (voor jonge constructeurs tot 35 jaar).

Een deskundige en onafhankelijke jury maakte de winnaars van 2018 bekend tijdens de Constructeursdag, het kennis- en netwerkevenement voor constructeurs, op 14 juni in Circl, Amsterdam. Kandidaten zijn door de jury beoordeeld op vier criteria: Criterium één: vernieuwende en aansprekende constructies. Constructies die vernieuwend zijn in materiaalgebruik, door een volgende stap in de toepassing van digitalisering, circulariteit of bijzondere oplossingen voor constructieve uitdagingen. Met altijd aandacht voor de succesvolle integratie van architectuur, systemen en constructie. Gericht op de resultaten van het werk.

Criterium twee: maatschappelijk relevant. Het werk van de constructeur van het jaar (binnen en buiten projecten) is maatschappelijk relevant en relevant voor de opdrachtgever. Door invulling te geven aan actuele en grote thema’s binnen de sector en de maatschappij. En bijdrage aan de doelstellingen van de opdrachtgevers.

Criterium drie: bijdragen aan en zichtbaar maken van ontwikkeling van het vakgebied. Door een verdere ontwikkeling van het vakgebied voor de opgaven van morgen. En deze ontwikkelingen uit te dragen binnen, en juist buiten de bouwsector. In publicaties, door zichtbaarheid in de media, door deelname aan commissies voor normalisatie, kennisontwikkeling en borging en actief in bijdragen aan onderwijs en onderzoek.

Criterium vier: Bijdrage aan goede samenwerking binnen projectteams. Goede projecten in het heden zijn de basis voor de toekomst. En niemand kan dat alleen. De constructeur van het jaar draagt bij aan een goede samenwerking binnen elk projectteam. En neemt hierin initiatief en voert hierop regie. Overigens kent de verkiezing van de constructeur van het jaar ook een oeuvreprijs. Voor constructeurs die bovengemiddeld presteren tijdens een carrière. Deze oeuvreprijs wordt onregelmatig, eenmaal in de drie tot vijf jaar uitgereikt en is dit jaar niet aan de orde. Talent van het Jaar 2018 De jeugd heeft de toekomst en daarom eerst het talent van 2018.

De winnaar: Is recent (2015) Cum Laude afgestudeerd; Heeft op jonge leeftijd al zichtbaar bijgedragen aan een aantal in het oog springende, en diverse projecten: hoogbouw, aardbevingsbestendig bouwen, brandveiligheid en duurzaam en circulair bouwen; Is sterk extern gericht ( bestuur commissie Bouw KIVI en commissie Imago VNconstructeurs), actief betrokken bij uitdragen van het vak, ook al tijdens de studie; En heeft al 3 publicaties op naam Daarmee zonder twijfel de meest breed georiënteerde van de kandidaten. En er bovendien recent bewust voor koos om na een aantal jaren ingenieurs-bureau, nu bij het ingenieursbureau van een aannemer te gaan werken.

De Winnaar: ir Roy Crielaard (van Heijmans Bouw & Techniek)

De Constructeur van het Jaar 2018 De jury heeft gekeken vanuit 3 perspectieven: individueel per kandidaat, per criterium naar alle kandidaten en met een weging van de criteria ten opzichte van elkaar. Dat heet: ‘we gaan niet over één nach

t ijs’. De constructeur van 2018 is de kandidaat die op alle vier de criteria bovengemiddeld scoort, ook vanuit alle 3 de perspectieven. Opvallend: Zijn werk is maatschappelijk zeer relevant op het gebied van duurzaamheid in de bouwsector; Wordt door opdrachtgevers vanuit verschillende disciplines goed ‘gevonden’, zowel aannemers, ontwikkelaars als architecten. Zijn integrale blik is daarbij cruciaal; Hij draagt bij en draagt uit: veel gevraagd spreker, actief en zichtbaar. Niet alleen in projecten maar ook bij de doorontwikkeling van zijn vakgebied: houttechniek; Sterk gericht op houtconstructies, wordt algemeen gezien als 1 van de 5 specialisten op dat vlak. Met integratie van constructie en architectuur

De Winnaar: ir Hubert Kuijpers (van Pieters Bouwtechniek)

De jury voor Constructeur van het Jaar bestond uit een mix van personen uit verschillende delen van de bouwsector:

Jack Amesz – gemeente Den Haag, voorzitter
Joost Vos – Benthem Crouwel Architecten
Willem van Dijk – Heijmans Bouw en Techniek
Hein Brakel – Pieters Bouwtechniek
Pierre Hendrikx – Youcon
Pim Peters – Constructeur van het Jaar 2017
?Steven Schoenmakers – Talent van het Jaar 2017

De verkiezing Constructeur van het Jaar en de Constructeursdag zijn initiatieven van Betonvereniging, Bouwen met Staal, VNconstructeurs en Youcon.