Missie

We zijn niet zomaar begonnen met YouCon! We zijn met YouCon begonnen omdat we denken dat er behoefte aan is. Zo vinden wij het prettig om met andere jonge mensen over ons vak te praten. Het is wel eens fijn om ervaringen uit te wisselen met anderen dan je collega’s. Ook is het interessant om eens verder te kijken dan je eigen vakgebied. We komen elkaar tegen in het bouwproces, en ondanks dat we allemaal constructeurs zijn, begrijpen we elkaar soms niet. Dat is jammer, want je kunt leren van anderen!
Daarom zijn we begonnen met YouCon.

Onze missie hebben we samengevat in vier kernpunten:

YouCon vormt een netwerk voor jonge constructeurs, zo kan je je vakgenoten op een informele wijze beter leren kennen;

YouCon biedt jonge constructeurs een platform om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen;

YouCon biedt jonge constructeurs de mogelijkheid om verder te kijken dan hun eigen bedrijfstak en op deze manier meer begrip te creëren voor elkaar. YouCon is er voor alle constructeurs: voor adviseurs, aannemers en toezichthouders, voor constructeurs in de utiliteitsbouw, infra, geotechniek en wetenschap;

YouCon wil een positieve bijdrage leveren aan het imago van de constructeur en constructieve veiligheid.