Privacy

YouCon kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van YouCon en/of omdat u deze zelf bij het aanmelden in ons ledenbestand de gegevens aan YouCon heeft verstrekt. YouCon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsnaam en functie
Opleiding en opleidingsjaar

WAAROM YOUCON GEGEVENS NODIG HEEFT
YouCon verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan YouCon uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van de activiteiten van YouCon.

HOE LANG YOUCON GEGEVENS BEWAART
YouCon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw lidmaatschap stopt als u 36 jaar wordt, tenzij u wenst lid te blijven. Gegevens van een lidmaatschap bewaren wij na opzegging niet.

GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS
Indien u niet uw persoonsgegevens aan YouCon wil verstrekken, is het niet mogelijk u op de hoogte te houden van onze activiteiten of u in te schrijven voor onze activiteiten.

DELEN MET ANDEREN
YouCon verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien u hiervoor toestemming geeft. Wanneer u zich via YouCon aanmeldt voor een van de vakbladen of een artikel schrijft voor een van de vakbladen, delen wij uw gegevens met de betreffende organisatie. Dit gebeurt enkel wanneer u hiervoor toestemming geeft.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@youcon.nu.
YouCon zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

KLACHTRECHT
Voor klachten omtrent bescherming persoonsgegevens, kunt u terecht bij Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

BEVEILIGEN
YouCon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door YouCon verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met YouCon op via info@youcon.nu

YouCon is als volgt te bereiken:
E-mailadres: info@youcon.nu