Studie- en vakverenigingen

Naast YouCon voor jonge constructeurs zijn er ook verenigingen die zich specifiek bezig houden met aspecten binnen het bouwen. Dit kunnen praktische, maar ook heel theoretische zaken omvatten.

Deze pagina geeft je een overzicht van de studie- en vakverenigingen die voor de Nederlandse constructeurs interessant zijn en die (vrijwel) altijd op zoek zijn naar versterking of commissieleden.

De verenigen zijn per materiaal/categorie ingedeeld.

Constructie(ve) veiligheid

VNConstructeurs – Vereniging met als doel het waarborgen en verder verbeteren van de constructieve kwaliteit en veiligheid van bouwwerken.

Kennisplatform Constructieve Veiligheid – Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid is de digitale opvolger van het “Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid”, waarvan de laatste editie verscheen in 2011.

Beton

Betonvereniging – Branchevereniging voor kennisdeling, netwerk en opleiding in betonconstructies

Stufib – Studievereniging die zich richt op het gebied van constructief beton.

Stubeco – Studievereniging die zich richt op het specialisme betonbouw (uitvoering).

Stutech – Studievereniging die zich bezig houdt met beton op het gebied van betontechnologie.

Staal

Bouwen met Staal – Branchevereniging voor kennisdeling, netwerk en opleiding in staalconstructies

Hout

Vereniging Hout Constructeurs – Branchevereniging voor kennisdeling, netwerk en opleiding in houtconstructies

Internationaal

International Association for Bridge- and Structural Engineering (IABSE) – Internationale vereniging voor uitwisseling van kennis en praktijkervaringen in het constructief ontwerp