Meer voor constructeurs

Binnen de constructeurswereld wemelt het van de verenigingen, commissies en organisaties. Als YouCon willen we hier middenin staan, waarbij we alle opties voor de jonge constructeur overzichtelijk proberen te maken. Deze pagina geeft een overzicht van een aantal belangrijke verenigingen en organisaties. Van elke vereniging of organisatie is een korte beschrijving gegeven. Voor wie meer wil weten wordt er doorgelinkt naar de betreffende website.

Wij proberen de pagina zoveel mogelijk up to date te houden. Mocht je zelf nog ideeën of input hebben ter verbetering dan horen we dat graag.

Algemeen

VN Constructeurs
VN Constructeurs biedt een platform voor het constructeursvak in het algemeen. De doelstellingen van VN constructeurs:

Verbeteren maatschappelijke positie en imago
Bevorderen rol en waarde in de bouwkolom
Ondernemerschap versterken
Vakmanschap stimuleren

De doelstellingen worden gerealiseerd door de inzet van netwerken, support, kennis en lobby. De constructeurs leveren binnen de vereniging een gezamenlijke inspanning om optimale voorwaarden te scheppen voor de uitoefening van hun beroep door ontwikkeling van hun vakmanschap, bevordering van hun rol en waarde in de bouwkolom, versterking van hun ondernemerschap en door de maatschappelijke en economische profilering van de constructeur en het vak constructief ontwerpen.

www.vnconstructeurs.nl


Constructeursregister
Het Constructeursregister RC/RO is een Nederlands register voor professionals in de bouw (W&U en civiele sector). Door de oprichting van een onafhankelijk constructeursregister krijgen constructeurs en ontwerpers een gevalideerde status. De constructeur kan zich beroepen op zijn/haar vakbekwaamheid en deskundigheid en werkzaamheden verrichten overeenkomstig zijn/haar bevoegdheid. Voor opdrachtgevers geldt dat hiermee beter aan de gestelde verwachtingen van kwaliteit en deskundigheid van de constructeur en constructief ontwerper is te voldoen.

www.constructeursregister.nl/info/organisatie/

 

Materiaalgebonden

Bouwen met Staal
Bouwen met Staal is actief in promotie, advies en voorlichting, kennisoverdracht en onderzoek voor het gebruik van staal in de bouw. Tot de activiteiten behoren onder andere het geven van opleidingen tot constructeur, constructief tekenaar en staaltekenaar, het organiseren van cursussen en seminars over toepassingsaspecten als detaillering, bouwfysica, brandveiligheid en regelgeving, beschikbaar stellen van tools voor het ontwerpen, dimensioneren en detailleren van staalconstructies en uitgeven van publicaties voor praktijk en onderwijs. De vereniging Bouwen met Staal beschikt over een aantal algemene commissies en verschillende technische commissies.

www.bouwenmetstaal.nl

Betonvereniging
De Betonvereniging is het platform voor personen en organisaties, die kennis over het materiaal beton met elkaar willen delen. Zij vormt een kennisinfrastructuur voor het opdoen van kennis, het gemeenschappelijk onderkennen van kennisvragen en het bevorderen van het ontwikkelen van nieuwe kennis over beton.
De activiteiten van de betonverenigingen bestaan uit het verzorgen van permanente en incidentele opleidingen van VMBO tot universitair niveau. Dit omvat onder andere de organisatie van studiedagen, excursies, workshops en exposities gericht op algemene en specifieke kennisoverdracht, de uitgave van technische publicaties en de uitvoering van projecten gericht op het inventariseren en analyseren van de kennisvraag.
Onder de Betonvereniging vallen een aantal organisaties, die zich op verschillende vlakken binnen de betonwereld bezig houden.

STUfib (Studievereniging fib-nederland)
STUTECH (Studievereniging Betontechnologie)
STUBECO (Studievereniging Uitvoering Betonconstructies)
STUMICO (Studievereniging Microcomputers)
Kring Noord
Kring Zuid

www.betonvereniging.nl

Vereniging van houtconstructeurs
De Vereniging van houtconstructeurs is een belangenvereniging voor enthousiaste vakmensen die zichzelf als houtvrienden beschouwen. De vereniging promoot en ondersteunt toepassingen van hout. De vereniging heeft verschillende werkgroepen en geeft de publicatie ‘De Houtconstructeur’ uit.

www.houtconstructeur.eu

 

Internationaal

STUfib en fib
Fib staat voor ‘Fédération internationale du béton’ of ‘International Federation for Structural Concrete’ en bestaat uit 43 nationale verenigingen. In Nederland is dit de STUfib. De vereniging is werkzaam op het gebied van constructief beton en stelt zich ten doel de ontwikkeling van constructief beton op theoretisch en praktisch gebied te bevorderen en de kennis daarover te verspreiden. STUfib kent verschillende vaste commissies die zich elk tot doel stellen de ontwikkelingen in het betreffende toepassingsgebied te volgen en ervoor te zorgen dat de aandacht daarvoor behouden blijft.

www.fib-international.org

IABSE
IABSE staat voor ‘The International Association for Bridge and Structural Engineering’ en is een wetenschappelijke / technische vereniging met leden in meer dan 100 landen. IABSE houdt zich bezig met alle aspecten van het vak van de constructeur. Het doel van de vereniging is het uitwisselen van kennis en verbeteren van het vak wereldwijd. De vereniging organiseert conferenties, organiseert werkgroepen en publiceert de journal SEI. Voor jonge constructeurs is er het ‘Young Engineers Programme (YEP)’.

www.iabse.org en www.stufib.nl

IASS
IASS staat voor ‘International Association for Shell and Spatial Structures’ en heeft als doel het bereiken van vooruitgang in lichtgewicht draagconstructies, zoals ruimtevakwerken, membranen en schaalconstructies. De vereniging organiseert een jaarlijks symposium en geeft een journal uit.

www.iass-structures.org