Deed Structural Design aan de TU Eindhoven en Bedrijfsmanagement MKB aan de Fontys Hogeschool. Nu werkzaam als constructeur bij Witteveen+Bos en is voorzitter van YouCon.

De wereld om ons heen verandert, en de bouwwereld gelukkig ook. De manier waarop we met de omgeving om gaan, hoe we bouwen, het verantwoord gebruik van materialen en het inzetten van digitale ontwerptools zijn slechts enkele voorbeelden van de vele veranderingen die ook impact hebben op ons vakgebied. Juist deze grote veranderingen maken het nu voor ons jonge constructeurs interessant om bij te dragen aan het vak en de wereld van morgen. Het brengt echter ook een uitdaging met zich mee, want er wordt verwacht dat we ons vak tegelijkertijd leren én innoveren.

Om hier invulling aan te geven streef ik er als voorzitter van YouCon naar dat we als jonge constructeurs kennis en ervaringen uitwisselen, we elkaar weten te vinden binnen de bouwkolom en daarbuiten, en onze professie verder ontwikkelen terwijl we de wereld om ons heen verder verrijken met prachtige, veilige constructies.